تعداد نتایج جستجو : 2 مورد

Images

شاگرد نقاش وارد به کار

  • ساختمانی
  • پاره وقت
  • حقوق : 6 - 8 میلیون
  • بوشهر
  • بوشهر
Images

کارشناس فروش و بازاریابی دورکار

  • فروش و بازاریابی
  • دورکاری
  • حقوق : 6 - 8 میلیون
  • بوشهر
  • بوشهر