تعداد نتایج جستجو : 6 مورد

Images

کارگر ساده

 • کارگر
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • البرز
 • فردیس
Images

ویزیتور آرایشی

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • البرز
 • فردیس
Images

کارشناس فروش و بازاریابی

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • البرز
 • فردیس
Images

فروشندگی

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • البرز
 • فردیس
Images

اتوکار

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • البرز
 • فردیس
Images

ویزیتور حضوری

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • البرز
 • فردیس