تعداد نتایج جستجو : 4 مورد

Images

برقکار صنعتی

 • الکترونیک و الکتروتکنیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • اصفهان
 • نجف آباد
Images

استخدام دائمی همکار جهت پشتیبانی سایت

 • کامپیوتر و it
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • اصفهان
 • نجف آباد
Images

استخدام کارمند اداری واحد حسابداری

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • اصفهان
 • نجف آباد
Images

کارگر ساده فنی

 • کارگر
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • اصفهان
 • نجف آباد