تعداد نتایج جستجو : 20 مورد

Images

منشی

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • 1402/09/12
 • فارس
 • شیراز
Images

پرسشگر میدانی

 • کارگر
 • پروژه ای
 • 1402/08/11
 • فارس
 • شیراز
Images

استخدام رسمی در بیمه

 • فروش و بازاریابی
 • نیمه وقت
 • 1402/08/07
 • فارس
 • شیراز
Images

خدمات جهت تعمیر و نگهداری استخروجکوزی

 • ساختمانی
 • تمام وقت
 • 1402/12/26
 • فارس
 • شیراز
Images

منشی خانم

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • 1402/12/14
 • فارس
 • شیراز
Images

کارشناس فروش

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • 1402/12/14
 • فارس
 • شیراز
Images

منشی خانم

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • 1402/12/14
 • فارس
 • شیراز
Images

حسابدار دفتر گردشگری

 • امور مالی
 • تمام وقت
 • 1402/12/14
 • فارس
 • شیراز
Images

استخدام کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه ایی

 • درمانی
 • تمام وقت
 • 1402/11/31
 • فارس
 • شیراز
Images

استخدام اپراتور

 • صنایع چوب و مبل
 • تمام وقت
 • 1402/12/29
 • فارس
 • شیراز
Images

نیروی فروش

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • 1402/12/24
 • فارس
 • شیراز
Images

فرصت جذب نیروی جوان آقا در تهران

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • 1402/11/01
 • فارس
 • شیراز
Images

بازاریابی و فروش

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • 1402/12/27
 • فارس
 • شیراز
Images

نیروی بسته بندی

 • کارگر
 • تمام وقت
 • 1402/12/25
 • فارس
 • شیراز
Images

حسابدار و بازاریاب

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • 1402/12/25
 • فارس
 • شیراز