تعداد نتایج جستجو : 15 مورد

Images

حسابدار

 • امور مالی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • خوزستان
 • اهواز
Images

استخدام روانپزشک

 • درمانی
 • نیمه وقت
 • حقوق : 12 - 20 میلیون
 • خوزستان
 • اهواز
Images

استخدام کارشناس ارشد یا دکتری مدیریت

 • مدیریت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • خوزستان
 • اهواز
Images

کارشناس فروش خانم یا آقا

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • خوزستان
 • اهواز
Images

کارشناس کامپیوتر خانم یا آقا

 • کامپیوتر و it
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • خوزستان
 • اهواز
Images

ادمین و مدیریت شبکه های اجتماعی

 • کامپیوتر و it
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • خوزستان
 • اهواز
Images

حسابدار خانم یا آقا

 • امور مالی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • خوزستان
 • اهواز
Images

طراح گرافیک و فتوشاپ کار

 • کامپیوتر و it
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • خوزستان
 • اهواز
Images

امور دفتری و اداری

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • خوزستان
 • اهواز
Images

منشی

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • خوزستان
 • اهواز
Images

کارشناس فروش و بازاریابی دورکار

 • فروش و بازاریابی
 • دورکاری
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • خوزستان
 • آبادان
Images

کارشناس کامپیوتر

 • کامپیوتر و it
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • خوزستان
 • شوشتر
Images

آشپز ساندویچی

 • کارگر
 • پاره وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • خوزستان
 • اهواز
Images

چرخکار  ماهر و نیمه ماهر

 • دوخت
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • خوزستان
 • ایذه
Images

تکنسین عمران جهت بازاریابی

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • خوزستان
 • بندرماهشهر