تعداد نتایج جستجو : 4 مورد

Images

آلومنیوم کار ماهر

 • آلومینیوم کاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

آلومینیوم کار ماهر

 • آلومینیوم کاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام آلومینیوم کار

 • آلومینیوم کاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام اپراتور تولید در کارگاه پنجره

 • آلومینیوم کاری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز