تعداد نتایج جستجو : 5 مورد

Images

کارگر ساده

 • کارگر
 • تمام وقت
 • حقوق : 11 - 14 میلیون
 • تهران
 • پاکدشت
Images

نیروی فنی کارخانه

 • کارگر
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 20 میلیون
 • تهران
 • پاکدشت
Images

مونتاژکار الکترونیک

 • الکترونیک و الکتروتکنیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • پاکدشت
Images

استخدام کارشناس بازرگانی

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • پاکدشت
Images

مونتاژ کار آقا با بیمه

 • کارگر
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • پاکدشت