تعداد نتایج جستجو : 3 مورد

Images

آموزش باتریسازی

 • باطری سازی
 • پاره وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

باطریسازماهر

 • باطری سازی
 • نیمه وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

باطریسازماهر

 • باطری سازی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز