نمایش 1 تا 6 از 6 نتیجه

مدیریت بازرگانی

 • مدیر بازرگانی
 • 1401-12-02
رباط کریم
 • تمام وقت
 • تمام وقت

مدیریت بازرگانی داخلی

 • مدیر بازرگانی
 • 1401-11-17
رباط کریم
 • از8تا5/30
 • تمام وقت

کارشناس بازرگانی خارجی

 • مدیر بازرگانی
 • 1401-09-08
تهران

استخدام کارشناس بازرگانی

 • مدیر بازرگانی
 • 1401-05-19
تهران

کارشناس بازرگانی

 • مدیر بازرگانی
 • 1401-02-20
تهران

استخدام کارشناس یا کارآموز صادرات

 • مدیر بازرگانی
 • 1401-01-14
تهران