تعداد نتایج جستجو : 6 مورد

Images

مدیر مالی

 • مدیر مالی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

مدیر مالی آقا یا خانم

 • مدیر مالی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

تحلیل گر بازارهای مالی جهانی

 • مدیر مالی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • بهارستان
Images

مدیر مالی

 • مدیر مالی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

سرپرست مالی

 • مدیر مالی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

مدیر مالی

 • مدیر مالی
 • تمام وقت
 • حقوق : بالای 16 میلیون
 • تهران
 • تهران