تعداد نتایج جستجو : 20 مورد

Images

ادمین

 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 20 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

ادمین پنل فروشندگان دیجی کالا و اسنپ شاپ

 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

ادمین حضوری و محتوا کار خانم

 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

ادمین و محتوا کار

 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

ادمین و مدیریت شبکه های اجتماعی

 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • خوزستان
 • اهواز
Images

مدیر شبکه های اجتماعی

 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

ادمین و محتوا کار خانم

 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مدیر شبکه های مجازی

 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

ادمین

 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

ادمین سایت

 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

ادمین خانوم

 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارشناس تولید محتوا

 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

ادمین کار بلد اینستا تلگرام و روبیکا

 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

مدیریت شبکه های اجتماعی

 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

مدیریت شبکه های اجتماعی

 • مدیریت شبکه های اجتماعی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • تهران