نمایش 1 تا 12 از 24 نتیجه

اپراتور خط تولید

 • کارگر فنی
 • 1401-12-17
تهران
 • شنبه تا چهارشنبه 7-15:30 و پنج شنبه 7- 11:30
 • تمام وقت
6-8 میلیون تومان

استخدامی کارگرساده

 • کارگر ساده
 • 1401-12-16
تهران
 • 8ساعت
 • تمام وقت
12-14 میلیون تومان

دعوت به همکاری کارگر ساده و فنی

 • کارگر ساده
 • 1401-12-15
تهران
 • تمام وقت
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

کارکر ساده انبار

 • کارگر ساده
 • 1401-11-25
تهران
 • 7 و نیم تا ۱۶
 • تمام وقت

کارگر فنی

 • کارگر فنی
 • 1401-11-11
تهران
 • 8الی 18
 • تمام وقت
 • 7-19
 • تمام وقت

کارگر شیشه بر

 • شیشه بری
 • 1401-08-02
تهران

چاپ دیجیتال ولیتوگرافی

 • اپراتور چاپ
 • 1401-08-01
تهران

استخدام اپراتور خط تولید در قزوین

 • کارگر ساده
 • 1401-07-19
تهران

اپراتور لیزر و منشی مطب

 • اپراتور دستگاه
 • 1401-07-19
تهران

استخدام اپراتور خط تولید در قزوین

 • کارگر ساده
 • 1401-06-21
تهران