تعداد نتایج جستجو : 30 مورد

Images

تکنسین الکترونیک ، تعمیرات وتولید

 • برق الکترونیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

طراح embedded systems

 • برق الکترونیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

طراح الکترونیک

 • برق الکترونیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارشناس یا تکنسین الکترونیک

 • برق الکترونیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام مونتاژ کار بردهای الکترونیک خانم

 • برق الکترونیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

بردست سیستم های حفاظتی

 • برق الکترونیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

سیم کش و برقکار ساختمان

 • برق الکترونیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارشناس مهندسی الکترونیک

 • برق الکترونیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • فارس
 • شیراز
Images

اپراتو تولید

 • برق الکترونیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام نصاب دوربین و دزدگیر اماکن

 • برق الکترونیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

مهندس الکترونیک

 • برق الکترونیک
 • تمام وقت
 • حقوق : بالای 16 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

به تعدادی همکار خانم جهت همکاری دعوت

 • برق الکترونیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارشناس یا تکنسین تعمیرات و گارانتی

 • برق الکترونیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مهندس الکترونیک ، مخابرات و ict

 • برق الکترونیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

کارشناس فنی در زمینه ساختمان هوشمند

 • برق الکترونیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز