تعداد نتایج جستجو : 88 مورد

Images

منشي

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • تهران
 • بهارستان
Images

استخدام منشی و مسئول دفتر

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

منشی برای امور دفتری تولیدی

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام خانم (منشی)

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام خانم (منشی)

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

منشی و فروشنده

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

استخدام منشی دفتر

 • منشی گری
 • نیمه وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • اصفهان
 • اصفهان
Images

استخدام جهت امور دفتری

 • منشی گری
 • نیمه وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

استخدام کارمند دفتری خانم و منشی خانم

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • حقوق : 14 - 19 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

دونفرنیروی مجرب خانم در دفترپیشخوان دولت

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • خراسان رضوی
 • مشهد
Images

مدیر دفتر مدیرعامل

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

منشی آشنا با بیماری ها و دارو ها

 • منشی گری
 • دورکاری
 • حقوق : 7 - 10 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

جذب منشی آشنا به حسابداری در یک دفتر مهن

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 15 میلیون
 • تهران
 • تهران
Images

همکار خانم

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 12 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مسئول دفتر مدیر عامل

 • منشی گری
 • تمام وقت
 • حقوق : 15 - 25 میلیون
 • تهران
 • تهران
اولین   قبلی  
1  2  3  4  5 
  بعدی   آخرین