تعداد نتایج جستجو : 10 مورد

Images

آبکار و پرداختکار فلز

 • نقره و طلا سازی
 • تمام وقت
 • 1402/09/26
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

طراح طلاسازی

 • نقره و طلا سازی
 • تمام وقت
 • 1402/08/19
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

مونتاژکار طلاسازی

 • نقره و طلا سازی
 • تمام وقت
 • 1402/08/18
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

پرداخت زن طلاسازی

 • نقره و طلا سازی
 • تمام وقت
 • 1402/08/18
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

موم زن طلاسازی

 • نقره و طلا سازی
 • تمام وقت
 • 1402/08/18
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر طلاسازی

 • نقره و طلا سازی
 • تمام وقت
 • 1403/01/09
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

طراح طلاسازی

 • نقره و طلا سازی
 • تمام وقت
 • 1403/01/09
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

طلاسازی

 • نقره و طلا سازی
 • تمام وقت
 • 1403/01/02
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

به طراح طلا و جواهر،همکار ماهر لحیم کار

 • نقره و طلا سازی
 • تمام وقت
 • 1402/12/29
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

به تعدادی همکار خانم و آقا در طلاسازی

 • نقره و طلا سازی
 • تمام وقت
 • 1402/12/04
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز