نمایش 1 تا 12 از 12 نتیجه

کنترل کیفیت - مسئول فنی

 • مسئول فنی
 • 1401-12-16
کرج
 • تمام وقت
 • تمام وقت
12-14 میلیون تومان

مسئول فنی - کنترل کیفی

 • مسئول فنی
 • 1401-12-15
اصفهان
 • تمام وقت
 • تمام وقت
12-14 میلیون تومان

استخدام

 • مسئول فنی
 • 1401-12-15
تهران
 • پاره وقت یا پروژه ای
 • پاره وقت
بالای 14 میلیون تومان

مسئول فنی - کنترل کیفی

 • مسئول فنی
 • 1401-12-15
شیراز
 • تمام وقت
 • تمام وقت
بالای 14 میلیون تومان

کارشناس رشته فیزیک

 • مسئول فنی
 • 1401-12-10
تهران
 • 8-17
 • تمام وقت

مهندس پتروشیمی

 • مسئول فنی
 • 1401-12-10
تهران
 • 8-17
 • تمام وقت

کارشناس رشته فیزیک

 • مسئول فنی
 • 1401-12-10
تهران
 • 8-17
 • تمام وقت
 • 10-12
 • پروژه ای
 • 10-12
 • پروژه ای

نقشه کش صنعتی

 • مسئول فنی
 • 1401-11-11
تبریز
 • 8الی17
 • تمام وقت

اپراتور دستگاه

 • مسئول فنی
 • 1401-11-04
تبریز
 • از ساعت 7 الی 16
 • تمام وقت

استخدام نیروی فنی

 • مسئول فنی
 • 1401-09-02
آبیک