تعداد نتایج جستجو : 59 مورد

Images

نصاب شیشه بالکن

 • کارگر فنی
 • تمام وقت
 • 1402/10/19
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام کارگر فنی

 • کارگر فنی
 • تمام وقت
 • 1402/09/25
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر فنی

 • کارگر فنی
 • تمام وقت
 • 1402/10/17
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر فنی آچار بدست

 • کارگر فنی
 • تمام وقت
 • 1402/10/13
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر فنی

 • کارگر فنی
 • تمام وقت
 • 1402/10/05
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر فنی

 • کارگر فنی
 • تمام وقت
 • 1402/10/09
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر فنی

 • کارگر فنی
 • تمام وقت
 • 1402/10/07
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

سرویس کار ماشین(تعویض روغنی)

 • کارگر فنی
 • تمام وقت
 • 1402/10/06
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر فنی برای برشکاری ورق فولادی و بارگ

 • کارگر فنی
 • تمام وقت
 • 1402/09/30
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر فنی آچار بدست

 • کارگر فنی
 • تمام وقت
 • 1402/09/25
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر فنی ماهر و نیمه ماهر

 • کارگر فنی
 • تمام وقت
 • 1402/09/24
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

همکار فنی چاپخانه

 • کارگر فنی
 • تمام وقت
 • 1402/09/19
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگرفنی

 • کارگر فنی
 • تمام وقت
 • 1402/09/11
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

کارگر فنی برای برشکاری ورق و بارگیری

 • کارگر فنی
 • تمام وقت
 • 1402/08/21
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

تکنسین فنی

 • کارگر فنی
 • تمام وقت
 • 1402/09/07
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
اولین   قبلی  
1  2  3  4 
  بعدی   آخرین