تعداد نتایج جستجو : 5 مورد

Images

اپراتور دستگاه گلدوزی،پنبه دوزی و شاتل

 • نساجی
 • تمام وقت
 • حقوق : توافقی
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

برشکار پوشاک

 • نساجی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • اصفهان
 • کاشان
Images

کارگر ماهر و نیمه ماهر

 • نساجی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

بافنده در صنعت نساجی

 • نساجی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • آذربایجان شرقی
 • تبریز
Images

استخدام رنگرز

 • نساجی
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • ری