نمایش 1 تا 5 از 5 نتیجه

تراشکار cnc

 • تراش کاری
 • 1401-12-02
رباط کریم
 • تمام وقت
 • تمام وقت

تراشکار

 • تراش کاری
 • 1401-11-17
رباط کریم
 • از7:30 تا 4:30
 • تمام وقت

استخدام اپراتور سنگ سنترلس

 • تراش کاری
 • 1401-02-22
فیروزکوه

استدام تراشکار

 • تراش کاری
 • 1401-02-22
فیروزکوه