تعداد نتایج جستجو : 16 مورد

Images

استخدام ناخن کار

 • آرایشگری
 • تمام وقت
 • حقوق : 20 - 30 میلیون
 • تهران
 • اسلامشهر
Images

استخدام کارمند اداری در احمد آباد مستوفی

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 20 میلیون
 • تهران
 • اسلامشهر
Images

کمک فروشنده

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • اسلامشهر
Images

همکار upvc

 • کارگر
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • اسلامشهر
Images

شیشه بر آقا

 • کارگر
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • اسلامشهر
Images

کارگر ساده آقا

 • کارگر
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • اسلامشهر
Images

فروشندگی با درآمد بالا

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • اسلامشهر
Images

کارشناس فروش

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • اسلامشهر
Images

اداری و دفتری

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 6 - 8 میلیون
 • تهران
 • اسلامشهر
Images

کارشناس برنامه ریزی و سیستم ها

 • فنی مهندسی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • تهران
 • اسلامشهر
Images

استخدام کارگر

 • کارگر
 • تمام وقت
 • حقوق : 4 - 6 میلیون
 • تهران
 • اسلامشهر
Images

منشی فروش

 • کارمند اداری و دفتری
 • تمام وقت
 • حقوق : 8 - 10 میلیون
 • تهران
 • اسلامشهر
Images

کارشناس الکترونیک

 • الکترونیک و الکتروتکنیک
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • تهران
 • اسلامشهر
Images

جذب نیروی کارگر ساده و اپراتور

 • کارگر
 • تمام وقت
 • حقوق : 10 - 12 میلیون
 • تهران
 • اسلامشهر
Images

بازاریاب

 • فروش و بازاریابی
 • تمام وقت
 • حقوق : 12 - 16 میلیون
 • تهران
 • اسلامشهر