نمایش 1 تا 12 از 22 نتیجه

انباردار آقا

 • انبارداری
 • 1401-12-15
شیراز
 • تمام وقت
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

الکترونیک - الکتروتکنیک

 • برق الکترونیک
 • 1401-12-15
شیراز
 • تمام وقت
 • تمام وقت
12-14 میلیون تومان

طراح وب سایت

 • طراحی وب سایت
 • 1401-12-15
شیراز
 • تمام وقت
 • تمام وقت
بالای 14 میلیون تومان

مدیر مالی

 • مدیر مالی
 • 1401-12-15
شیراز
 • تمام وقت
 • تمام وقت
بالای 14 میلیون تومان

برنامه نویس لاراول و وردپرس

 • برنامه نویسی
 • 1401-12-15
شیراز
 • تمام وقت
 • تمام وقت
بالای 14 میلیون تومان

حسابدار - مدیر مالی - کمک حسابدار

 • حسابداری
 • 1401-12-15
شیراز
 • تمام وقت
 • تمام وقت
12-14 میلیون تومان

مسئول فنی - کنترل کیفی

 • مسئول فنی
 • 1401-12-15
شیراز
 • تمام وقت
 • تمام وقت
بالای 14 میلیون تومان

سئو کار (SEO)

 • سئو کاری
 • 1401-12-15
شیراز
 • تمام وقت
 • تمام وقت
بالای 14 میلیون تومان

کارمند دفتری - اداری

 • امور دفتری - اداری
 • 1401-12-15
شیراز
 • تمام وقت
 • تمام وقت
10-12 میلیون تومان

مدیر منابع انسانی

 • مدیریت منابع انسانی
 • 1401-12-15
شیراز
 • تمام وقت
 • تمام وقت
بالای 14 میلیون تومان
 • تمام وقت
 • تمام وقت
بالای 14 میلیون تومان

کارگر ساده - کارگر فنی - بسته بند

 • کارگر ساده
 • 1401-12-15
شیراز
 • تمام وقت
 • تمام وقت
12-14 میلیون تومان